Adviser Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. w gronie laureatów programu „Dobra Firma 2021”

Bardzo miło jest zostać docenionym Szczególnie, gdy jest to sukces całego #teamAdviserW ramach programu #DobraFirma2021, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, podczas gali w dniu 17.11.2021 r. w Sofitel Grand Sopot, wybrał najlepsze firmy województwa pomorskiego w kategoriach: Najlepszy inwestor – firmy średnie i duże, Najlepszy inwestor i firma wspierająca inwestycje – firmy średnie i duże, Najlepszy…Więcej

Faktury ustrukturyzowane- dobra wiadomość czy nowy kłopot przedsiębiorcy?

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten wprowadza nowy rodzaj faktury tzw. fakturę ustrukturyzowaną. Czym będzie faktura ustrukturyzowana? Faktura ustrukturyzowana ma być jedną z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym…Więcej

Kiedy organizacja ma obowiązek powołania IOD (Inspektora Ochrony Danych)?

Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO (ang. GDPR) – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr L 119 z dnia 04 maja 2016 r.), organizacja ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, w sytuacji gdy:  przetwarzania dokonuje jako organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów…Więcej

Przedsiębiorca jako konsument

Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to przysługują ci wszystkie prawa konsumenckie. Regulacje dotyczące nowego rodzaju podmiotu jakim jest „przedsiębiorca, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumentów”Definicja konsumenta – art. 221 k.c. – Za konsumenta uważa się osobę…Więcej

Skutki porzucenia pracy przez pracownika

Zdarzają się sytuacje, w których pracownik z dnia na dzień porzuca pracę. Po prostu przestaje wykonywać swoje pracownicze obowiązki, jest nieobecny w pracy bez usprawiedliwienia, tzn. jego nieobecność nie wynika z urlopu, zwolnienia lekarskiego, ani innej okoliczności niemożności wykonywania pracy uznanych przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Czym jest porzucenie pracy?Przepisy prawa pracy obecnie…Więcej